Honesty is the best policy.
Benjamin Franklin

Copyright

Kedves Látogató! Ez az oldal eredetileg csak mutatóba készült, de ha már itt van, egyszersmind legyen e hálóhelyre vonatkozó szerzői nyilatkozat is…
Az ezen a webhelyen lévő információk üzleti célra nem használhatók fel. Az oldalakon található valamennyi tartalom, ötlet, megoldás, illetve referencia elhelyezhető könyvekben, online-szolgáltatásokban vagy egyéb médián, kivéve azokat, amikhez külön tulajdonjogi utalás tartozik. Azoknak sem egészük sem részeik nem használhatók fel, nem publikálhatók és nem terjeszthetők a megjelölt tulajdonos előzetes engedélye nélkül.

Az információk és képek személyes vagy oktatási céllal sokszorosíthatók, kinyomtathatók vagy egyéb módon felhasználhatók, feltéve, hogy

Az oldalakon más webhelyekre mutató linkek vannak. A szerző semmiféle felelősséget nem vállal a hivatkozott oldalak tartalmáért.

Bármely webhely tartalmazhat bármelyik itteni oldalra mutató hivatkozást, de e webhely egyik oldala vagy állománya sem ágyazható be a hivatkozó oldalon lévő frame-be a szerző írásos engedélye nélkül.

A szerző mindent megtett és megtesz azért, hogy az itt közölt információk pontosak és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállal bármely, ezen információk használatából adódó bármilyen káresemény bekövetkeztéért. Minden jog fenntartva.

E webhelyet használva Ön tudomásul veszi, hogy elolvasta és elfogadta ennek az oldalnak a tartalmát.

Úgy látom, a hazai kiadók többsége megelégszik azzal, hogy valamennyi oldalára kiírja a copyrightot, azaz rábízza magát a hatályos jogszabályokra, ezen felül – esetleg – minden jogot fenntart magának.
Van olyan hálóhely is, aminek készítői ennél gondosabbak, és minden oldalról hiperhivatkozás vezet a nyilatkozatra: Érdekesen oldották meg a Typotex Elektronikus Kiadó Kft.-nél. A lap alján lévő hiperhivatkozásra kattintva külön ablakban jelenik meg a szöveg.

A nagyobb, más területen működő cégek hálóhelyén is található jogokkal rendelkező oldal, például az

stb. Lehet, hogy akkor alkalmazandó külön lap, ha a hatályos törvények valamilyen szempontból kiegészítésre szorulnak?

A külföldi kiadók közül a többség rendelkezik ilyen, vagy ehhez hasonló lappal,

és így tovább, sőt, egy vagy több található a disclaimer (szerzői megjegyzés), terms of use (használati feltételek), legal notice (jogi megjegyzés) stb. oldalakból (is). Nem tudom, ennek mi lehet az oka. Talán eltérőek a jogszabályok vagy a külföldieknek több tapasztalatuk van… Ki tudja?
Készült:
Utolsó módosítás:
2007. 06. 30.
2009. 11. 10.
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS level 2